هیئت علمی

  • سرکار خانم دکتر جمیله قاسمی

  • سرکار خانم شیرین صحرایی

  • سرکار خانم مهندس ثمره میرآبادی

  • جناب آقای دکتر امیرحسین پیرمرادی

  • جناب آقای دکتر اردلان قیلاوی زاده

  • سرکار خانم ثریا قدوسی

    • جناب آقای دکتر حسینی


     برای دیدن مطالب علمی کلیک کنید                                                           گزارش تصویری شبکه آموزش از آموزشگاه

                                                                                      


            دوره های آموزشی                                                                                         سمینارها و کارگاهها

                                                                                


              گالری تصاویر