اخبار آموزشگاه

برگزاری کارگاه معارفه عسل درمانی در تاریخ 23 دی ماه 1395 برای دیدن عکسهای این کارگاه روی این لینک کلیک کنید

برگزاری کارگاه معارفه رایگان نمک های شوسلر در تاریخ 22 دی ماه 1395 برای دیدن عکسهای این کارگاه روی این لینک کلیک کنید

برگزاری جلسه کارگاه معارفه رایگان طب سنتی 22 دی 1395 برای دیدن عکسهای این کارگاه روی این لینک کلیک کنید

 

 


     برای دیدن مطالب علمی کلیک کنید                                                           گزارش تصویری شبکه آموزش از آموزشگاه

                                                                                      


            دوره های آموزشی                                                                                         سمینارها و کارگاهها

                                                                                


              گالری تصاویر