فروشنده گیاهان دارویی

فروشنده گیاهان دارویی شغلی است از گروه کشاورزی (امور زراعی و باغی) این شغل وظایفی از قبیل شناسایی و جمع آوری گیاهان دارویی، خشک کردن و انبار کردن و بررسی مواد موثره موجود در آنها و همچنین بسته بندی و فروش گیاهان دارویی را در بردارد و این شغل با مشاغلی همچون پرورش دهنده گیاهان دارویی، کاربر اسانس های گیاهی، کاربر گیاهان دارویی و انباردار محصولات کشاورزی در ارتباط است.

عناوین فروشنده گیاهان دارویی:

  • طبقه بندی کردن و جمع آوری گیاهان دارویی
  • خشک کردن گیاهان دارویی
  • تجزیه و تحلیل گیاهان دارویی و تهیه داروهای گیاهی از آن
  • انبارداری و نگهداری گیاهان دارویی

...

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید


     برای دیدن مطالب علمی کلیک کنید                                                           گزارش تصویری شبکه آموزش از آموزشگاه

                                                                                      


            دوره های آموزشی                                                                                         سمینارها و کارگاهها

                                                                                


              گالری تصاویر