آموزش کشاورزی و باغبانی

آموزش کشاورزی و باغبانی

·        آشنایی و کیفیت بهره برداری از گیاهان مهم و پرکاربرد در دنیا و بهره وری از یک سرمایه گیاهی مفید در اقتصاد

·        کاشت داشت برداشت بیش از ۸۰ نوع گیاه

·        به همراه بازدید از مزرعه های گیاهان دارویی

 

 


     برای دیدن مطالب علمی کلیک کنید                                                           گزارش تصویری شبکه آموزش از آموزشگاه

                                                                                      


            دوره های آموزشی                                                                                         سمینارها و کارگاهها

                                                                                


              گالری تصاویر