آموزش سلامت و طب ایرانی

آموزش سلامت و طب ایرانی

·        آموزش مبانی طب سنتی

·        تغذیه سالم و بهداشت

·        آشنایی و تسلط به امور طبیعی اعم از مزاج٬ اخلاط٬ بیماری ها و علائم بیماری حفظ الصحه

·        دارو و غذا

·        مضرات و مصلحات

·        اصطلاحات دارویی و طب سنتی

·        ارکان

·        اسباب و علل

·        علم حفظ سلامتی (تدابیر صحی)

·        تدابیر سوء مزاج

 


     برای دیدن مطالب علمی کلیک کنید                                                           گزارش تصویری شبکه آموزش از آموزشگاه

                                                                                      


            دوره های آموزشی                                                                                         سمینارها و کارگاهها

                                                                                


              گالری تصاویر